razmerat na globite ot katПри потегляне на път трябва да бъдем готови, подготвени и запознати със закона. Ето за това ви представяме публикуваните глоби от КАТ, които влезнаха в сила от 21 януари 2018 година.

Превишаване на разрешената максималната скорост за движение  в населено място  с :

 • 10 км/ч – глоба 20 лв.
 • от 11 до 20 км/ч – ще трябва да се разделите с  50 лв.
 • от 21 до 30 км/ч – тук глобата е  100 лв и отнемане на 2 контролни точки

globizaprevishenaskorost

 • от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв и отнемане на 6 контролни  точки
 • над 40 км/ч – глоба 600 лв и 12 точки
 • над 50 км/ч – тук наистина е сериозно, а именно – глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и ще останете три месеца без книжа и с 16 контролни точки по-малко

Превишаване на разрешената максималната скорост за движение извън населено място :

 • 10 км/ч – глоба 20 лв.
 • от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.
 • от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв  и отнемане на 2 контролни точки
 • от 31 до 40 км/ч – глоба 300 лв и 6 точки
 • от 41 до 50 км/ч – глоба 400 лв и 12 точки
 • над 50 км/ч – глоба 600 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и 16 точки.

Превишаване на разрешената максималната скорост за движение от водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товар

 • 10 км/ч – глобата е 20 лв
 • от 11 до 20 км/ч  – при това положение глобата е 50 лв
 • от 21 до 30 км/ч – 150 лв и отнемане на 2 контролни точки
 • от 31 до 40 км/ч – 500 лв и отнемане на 6 контролни точки
 • от 41 до 50 км/ч – 800 лв и отнемане на 12 контролни точки
 • над 50 км/ч – 1000 лв + 3 месеца без шофьорска книжка+ отнемане на 16 контролни точки. Като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Това беше кратка  информация за това какво ни грози ако превишим указаната скорост в населено място или извън населено място. Нека видим глобите при шофиране

Без винетка

 • Лек автомобил – 300 лева
 • Превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 600 лв.
 • Превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с допустима максимална маса 12 или повече тона – 1500 лв.

globabezvinetka

 • Камион с две и повече оси с технически допустима максимална маса 12 или повече тона – 3000 лв.

Глоби при паркиране

 • Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има това право – глоба 200 лв.
 • Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари – глоба от 50 до 200 лв.
 • Паркиране в зоната на пешеходна пътека – глоба 50 лева и 3 контролни точки.
 • Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение – глоба 50 лева и 4 точки.
 • Паркиране на спирка – глоба от 20 до 150 лева и 3 контролни точки
 • Неправилно паркиране – 20 лева.

Глоби при маневри и разположение на пътното платно

 • Неправилно престояване – глоба 20 лева.
 • Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение – глоба 20 лева.
 • Нарушава правилата за движение назад – глоба 20 лева.
 • Неправилно престояване – глоба 50 лева.
 • Движение в BUS лента – глоба 50 лева.
 • Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – глоба от 20 до 150 лв и 4 контролни точки.
 • Необозначено спряло на платното превозно средство – глоба 150 лв и 6 точки.
 • Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим на движение – глоба 150 лева и 6 контролни точки.
 • Каране в насрещното по автомагистрала и скоростен път – без книжка за срок от три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение половин години без книжка и глоба 4000 лв.

Алкохол

 • При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително – 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки.

globaprialkohol

 • При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително – година без книжка и глоба 1000 лв.
 • При повторно нарушение книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.
 • При отказ за проверка за алкохол и/или наркотици – отнемане на книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.
 • Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 300 лева.

Останалите глоби може да се проверят в Закона за движение по пътищата.

Други промени, които засягат шофьорите през 2018 са :

 • служебно може да се прекратява регистрация на превозно средство, което не отговаря на изискванията на техническия преглед и следователно е неизправно
 • нови правила ще има и при покупко-продажба на автомобилите. Няма да бъде необходимо на продавача да представя договор за покупко-продажба пред  „Пътна полиция“
 • задължение на купувачите на автомобил е да регистрират закупеното превозно средство в срок до един месец
 • може би една от най-важните промени е ,че продължителността на винетката вече е от дата до дата, а не за календарна година