i342137_w648Сигурно на повечето от Вас  се е случвало да срещнете този надпис  – “ МПС с пръстен“ на бензиностанциите, но знаете ли за кои точни автомобили се отнася?

Ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос.

Fill&Drive Easy Ring е приставка , която се монтира близо до отвора  за зареждане с гориво и се поставя само от  оторизирани специалисти. Като цяло тази система намира най-много приложение при служебните автомобили и следенето на техния разход на гориво, използването му и други.

изтеглен файл

Когато поставите пистолета в отвора на резервоара се осъществява контакт между пръстена и специализиран четец. Чрез този четец се извличат данни за автомобила (марка, модела, регистрационният номер, име на собственик). Когато системата, така да се каже,  разпознае автомобила се осъществява зареждането. То се извършва според предварително въведените данни за автомобила, например тип на горивото, което се използва и лимит. Посредством тази връзка , цялата информация за зареждането на автомобила постъпва в централизирана база данни. Чрез приложението Fill&Drive manager  клиентът може да следи в реално време за всички осъществени транзакции , свързани със зареждането на дадения автомобил.  Също така на определен период от време може потребителят на такава екстра да получава фактура за всички транзакции , които са осъществени.

fuel_indicator

Както разбрахте, посредством този пръстен не се осъществява само съхранение на информация, но се извършва и контрол на зареждането на автомобила. Със събраните данни се осъществява и изчисляване на средния разход на гориво.

Като предимства могат да се изтъкнат няколко характеристики на Fill&Drive устройствата:

  • Контрол при зареждане на гориво
  • Отлагане на чакане на каза и плащане в брой
  • Бърза и лесна отчетност
  • Ефективно управление на автопарка. Пример от практиката е следенето на разхода на гориво на служебните коли. Мениджъра може по всяко време да види, как и колко се зарежда дадена кола, посредством поставените уникални пръстени за всеки един от автомобилите.
  • Възможност за отложено плащане. Както споменахме на определен период от време се получават фактури, което улеснява и счетоводството ако фирма се възползва от услугите на Fill&Drive устройствата или на обикновеното домакинство