За съжаление не всички водачи спазват правилата за движение по пътищата. Често ставаме свидетели на автомобили, които се движат в аварийната лента на магистралата, за а избегнат трафик или да изпреварят колата пред тях.

Свидетели сме и на трагични инциденти, породени точно по тази причина. Точно за това ще се опитаме да опресним знанията си от шофьорските курсове по една тема която често е пренебрегвана – кога може да спираме в аварийната лента на автомагистрала?

Чл. 58

При движение по автомагистрала на водача е забранено :

1. да спира пътното превозно средство за престой или за паркиране извън специално обозначените за това места;
2. да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната;
3. да се движи по лентата за принудително спиране

Чл. 59

(1) Водачът на пътно превозно средство, принуден да спре поради независещи от него обстоятелства, може да направи това върху лентата за принудително спиране извън платното за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и да продължи движението, той е длъжен да вземе мерки за изтегляне на пътното превозно средство от автомагистралата по най-бърз начин.
(2) Пътно превозно средство, получило повреда при движение по автомагистрала, може да бъде теглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход на автомагистралата.

На кратко !

Спирането в аварийната лента е позволено само при възникване на непредвидени ситуации (техническа неизправност на автомобила или здравословен проблем на водача) и то не за дълго.

Особено важно е да поставите аварийни сигнали, когато ви  се наложи да спрете в аварийната лента. Припомняме, че триъгълника трябва да се постави на поне 100 метра от спрелия автомобил.

Какви са глобите ?

От 50 до 150 лв
Водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;

От 20 до 150 лв.

Водач, който наруши правилата за престой или паркиране и за използване на пътното платно, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението;

20 лв.
Водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно;

1000 лева и отнемане за три месеца на книжката

За шофиране в аварийната лента